Обява за събиране на оферти за поръчка 02992-2020-0001 „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ПРЕРАБОТЕНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА НУ „ ИНЖ. ГЕОРГИ ИВАНОВ ВЪЛКОВ“ ГР. ЛУКОВИТ

ПРЕКРАТЯВАНЕ процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ПРЕРАБОТЕНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА НУ „ИНЖ. ГЕОРГИ ИВАНОВ ВЪЛКОВ“ ГР. ЛУКОВИТ

 1

 2

3

4

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 000419 1

 

 

 

 

 000419 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обява за събиране на оферти за поръчка 02992-2020-0001 „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ПРЕРАБОТЕНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА НУ „ ИНЖ. ГЕОРГИ ИВАНОВ ВЪЛКОВ“ ГР. ЛУКОВИТ, по обособени позиции“ беше публикуван на 26 август 2020 (сряда) 13:37 (UTC+2).

Можете да проследите публикацията на следния Интернет адрес: (https://app.eop.bg/today/73973)

 

 

Прикачания:
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (3_Obrazec_1-Zaiavlenie.docx)3_Obrazec_1-Zaiavlenie.docx26 КБ26.08.2020г. 14:31ч.
Свали този файл (7. Deklaracia ZZLD.docx)7. Deklaracia ZZLD.docx12 КБ26.08.2020г. 14:32ч.
Свали този файл (Obrazci.doc)Obrazci.doc63 КБ26.08.2020г. 14:33ч.
Свали този файл (Proekt_na_Dogovor-OP_1.docx)Proekt_na_Dogovor-OP_1.docx21 КБ26.08.2020г. 14:33ч.
Свали този файл (Proekt_na_Dogovor-OP_2.docx)Proekt_na_Dogovor-OP_2.docx21 КБ26.08.2020г. 14:34ч.
Свали този файл (Tehnicheska_specifikacia.docx)Tehnicheska_specifikacia.docx38 КБ26.08.2020г. 14:35ч.
Свали този файл (Tehnichesko_Predlozhenie.docx)Tehnichesko_Predlozhenie.docx23 КБ26.08.2020г. 14:35ч.
Свали този файл (Tsenovo-predlozhenie.docx)Tsenovo-predlozhenie.docx33 КБ26.08.2020г. 14:36ч.
Свали този файл (Ukazania za uchastie NU Lukovit.doc)Ukazania za uchastie NU Lukovit.doc394 КБ26.08.2020г. 14:36ч.